Blockchain – počasi vendar zagotovo

2018-05-17

Blockchain je konstantno rastoča lista podatkov, ki so zavarovana s kriptografijo. Vsak blok »block« je skupek informacij, ki se jih ne da spreminjati, ko so enkrat vneseni. Blockchain tehnologija se je razvila leta 2008, za namenom zavarovanja in popisa bitcoinov.

Od takrat se je tehnologija blockchain  razvejala tudi na druga področja in nove namene uporabe. Pogodbe, transakcije in zapisi o njih, ki jih je skoraj nemogoče spreminjati, so postali cenjeno sredstvo za zavarovanje in kronološki pregled podatkov v digitalnem svetu.

Z blockchain tehnologijo si lahko predstavljano svet brez brisanja, spreminjanja ali ponarejanja pomembnih dokumentov, ki so vgrajeni v digitalno kodo. Tehnologija, s katero ima lahko vsaka pogodba, vsak prenos, vsak sporazum, vsak proces, vsaka naloga in vsako plačilo digitalni zapis in podpis, ki bi ga bilo mogoče identificirati, potrditi, shraniti in dati v skupno rabo.

Blockchain ima potencial revolucionizirati poslovni svet. Pa vendar je resnična preobrazba podjetij in vlade, ki jo vodijo bloki (blocks), še vedno dolga leta stran.

Blokchain namreč ni “disruptive”/(“moteča”) tehnologija, ki lahko napade tradicionalni poslovni model z nižjo cenovno rešitvijo in prehitevanje uveljavljenih podjetij.

Blockchain je temeljna tehnologija: ima potencial za ustvarjanje novih temeljev za naše gospodarske in družbene sisteme. Toda čeprav bo vpliv ogromen, bo potrebno desetletje, da bi se blockchain usidra v našo gospodarsko in socialno infrastrukturo. (Iansiti & Lakhani, 2017)

Velike spremembe vpeljane počasi in natančno, brez hitenja. Tudi ETOS Solutions, kot inovativno mlado podjetje, ki nas vedno zanimajo trendi s področja informatike in računalništva, spremljamo razvoj blockchain tehnologije in kujemo ideje, kako vključiti zanimive lastnosti različnih novosti tudi v naše delo.