ETOS Solutions in evropski projekti

2018-06-23

Pred 11 leti je v mestih, prvič v zgodovini, živelo več kot 50% svetovnega prebivalstva. Pospešena urbanizacija poteka v tandemu s podnebnimi spremembami in poplavami inovacij: big data, IoT, API, Smart Buildings in več.

Potrebujemo boljše načine za obvladovanje energije, vode, odpadkov in prenosa podatkov v korist vseh ljudi, zlasti tistih, ki živijo v mestu. Številna mesta v EU so na poti k pametni transformaciji in tudi ETOS Solutions je aktiven del tega procesa. Letos bomo sodelovali v več projektih po Evropi.

Letos bo ETOS Solutions sodeloval v programu Activage, ki je evropski večstopenjski pilotni projekt velikega obsega v pametnih okoljih.

Glavni cilj je izgradnja prvega evropskega ekosistema IoT na 9 lokacijah za razporejanje v sedmih evropskih državah, ponovna uporaba in razširjanje osnovnih odprtih in lastniških IOT platform, tehnologij in standardov ter povezovanje novih vmesnikov, potrebnih za zagotavljanje interoperabilnosti na teh heterogenih platformah , ki bo omogočil uvajanje in delovanje rešitev in storitev, ki temeljijo na aktivnem in zdravem načinu staranja prebivalstva, podpirajo in širijo neodvisno življenje starejših odraslih v njihovem življenjskem okolju in se odzivajo na resnične potrebe negovalcev, ponudnikov storitev in javnih organov. (Activage, 2018)

Prav tako se aktivno pripravljamo na IoF2020, ki tudi poteka letos.

Projekt Internet na Food & Farm 2020 raziskuje potencial IoT tehnologij za evropsko živilsko in kmetijsko industrijo. (IoF, 2018) IoF2020 je del industrijske vodje Horizon 2020 in ga podpira Evropska komisija s proračunom 30 milijonov EUR. Cilj IoF2020 je izgradnja trajnega, inovativnega ekosistema, ki spodbuja uporabo IOT tehnologij. V ta namen so ključni akterji projekta ponudniki tehnoloških storitev, programskimi podjetji in akademskimi raziskovalnimi institucijami.

Poleg tega smo člani Open & Agile Smart Cities (OASC) – neprofitne, mednarodne organizacije za pametna mesta prihodnosti, katere cilj je ustvariti in pomagati oblikovati nastajajoči pametni mestni trg podatkov in storitev. Za razliko od katere koli druge mestne mreže je OASC usmerjen v izvajanje in osredotočen na odprte platform in sodelovanje državljanov.

To je le nekaj izmed številnih projektov, na katerih letos sodelujemo, saj se ETOS Solutions vedno trudi, da bi bili boljši, učinkovitejši, zagotavljali trajnostne rešitve in naša pot je konkretna, zato bo skozi leta vodila k pomembnim spremembam načina življenja ljudi.