ETOS Solutions, IoT, Smart Buildings Platforms, Blockchain in HEMS

2018-05-28

ETOS Solutions, kot mlado, kreativno in inovativno podjetje premika meje novega in uvaja inovativnosti, ki bodo izboljšale upravljanje z zgradbami, znižale stroške porabe in omogočile nove možnosti zaslužka za vse, vpletene v naše delo.

V podjetju namreč poteka razvoj naslednjega gradnika platforme ETOS, sistem ETOS Control, ki bo omogočal povezavo podatkov IoT naprav in podatkov billing sistema ETOS Manager. Na tem področju se povezujemo s podjetjem Robotina, s katerim bomo združili svoje znanje na področju povezovanja naprav in uporabnikov.

Kmalu bomo testirali sistem do faze TLR6, kar nam omogoča sodelovanje na evropskem projektu Synchronicity. V ta namen smo se povezali tudi v mrežo OASC (Open and Agile Smart Cities of Europe).

Projekt je podprl tudi predsednik OASC Martin Brynskov, s katerim se dogovarjamo o izbiri testnih mest, na katerih nameravamo sistem prvič vzpostaviti. V ožji izbiri so mesta Porto, Tampere in Santander. To bodo prve zgradbe v Evropi, ki bodo uporabljale naše SB platforme ETOS Manager in ETOS Control.

V Sloveniji bomo sistem implementirali na mestih Koper in Celje, kjer s hčerinskim podjetjem upravljamo večino večstanovanjskih stavb v mestu.

Projekti, ki jih namerava ETOS Solutions izpeljati v letu 2018 in naprej, imajo potencial revolucionarizirati področja bivanja v več stanovanjskih enotah, poslovnih enotah, trgovskih središčih, počitniških naseljih in stanovanjskih soseskah. Poskrbeli bomo za povezavo najsodobnejše univerzalne in personalizirane IT rešitve ter IoT v celovito API podprto podatkovno omrežje v vseh bivalnih enotah.

Pri svojem delu in projektih sledimo in uporabljamo, najsodobnejše tehnologije, kot so IoT (Internet of Things), smart buildings platforms, blockchain, HEMS (Home Energy Management Systems) in high skill programiranje.

Zaradi povečanje dela, iskanja novih priložnosti, sodelovanja v evropskih projektih in vsesplošne težnje po konstantnih izboljšavah in nadgradnji imamo vedno potrebo po novem zavzetem, inovativnem in kreativnem kolektivu. Delo pri nas omogoča sodelovanje na projektih visoke ravni, razvoj novosti, stik z najnovejšimi tehnologijami in trendi na informacijskem področju ter celostno učenje. Pridruži se nam in z nami sodeluj pri razvoju spektakularne prihodnosti!