Prednosti ETOS Solutions

2018-06-04

Prednost ETOS Smart Buildings Platforme je popolna modularnost in prilagodljivost za vse tipe IoT naprav, od elektronskih števcev porabe elektrike, vode, termostatov toplote, pa tudi sistemov pridobivanja obnovljivih virov energije.

Naša platforma lahko beleži realne podatke iz naprav, na podlagi katerih se avtomatsko kreirajo poročila in obračuni. Možna je tudi kombinacija uporabe obnovljivih in klasičnih virov, kot na primer oskrba z električno energijo deloma iz sončne elektrarne na strehi in deloma iz GRID-a.

ETOS Smart Buildings Platforma je torej popoln programski vmesnik med upraviteljem, uporabniki, IoT napravami in ponudniki storitev.

Uporabljamo standardni podatkovni model in standardne vmesnike API, ki temeljijo na načelih OASC.

Za dosego resnično pametne zgradbe za prihodnja pametna mesta je treba vključiti mešanico različnih tehnologij in razumeti razvijajoče se zahteve.

Pogosto se tega ne zavedamo, razen če smo med upravljavci objektov, nepremičnin ali mest, vendar obstaja veliko procesov, da bi bile zgradbe, v katerih živimo, spimo, delamo in obiskujemo resnično pametne, varne, prijetne, samodejne in učinkovite glede naravnih virov, stroškov in zalog.

Pametni domovi so pripravljeni, da postanejo ključni na trgu interneta stvari (IoT) (naložbe v trg pametnih zgradb, vredne 63 milijard, po podatkih IDC).

Da resnično dosežemo željeno, moramo gledati preko osnov pametnih domov in pametnih zgradb. Pogledati moramo zgradbe s stališča objekta, lastnine ali upravljanja mesta, to je veliko bolj zapleteno okolje kot prostor pametnega doma. Hkrati je tudi veliko bolj pomembno, gledano s socialnega, okoljskega, pametnega in učinkovitega vidika.

Samo energija in ekologija so ogromna – še večja v primeru, ko vemo, da se bo prebivalstvo v mestih in na podeželju znatno povečalo v naslednjih nekaj letih, kar pomeni še večji pritisk na hiše, komplekse, zgradbe, objekte in mesta.

ETOS Solutions vizija je, da olajšamo oziroma zmanjšamo zamudno delo, pri upravljanu pametnih zgradb, znatno reduciramo porabo in s tem zmanjšamo tudi stroške, predvsem pa želimo prisostvovati pri razvoju mest prihodnosti in povečati kvalitetvo bivanja.