SinchroniCity open call

2018-10-11

V začetku junija je Synchronicity odprl prijavo za javni razpis. Namenjen je majhnim, srednje velikim in velikim podjetjem ter mestom.

Projekt temelji na prepričanju, da bo ustvarjanje poenostavljenega, odprtega in agilnega čezmejnega trgaa

pripomoglo k zagotavljanju boljših storitev mestom in skupnostim na način, ki podpira lokalni gospodarski razvoj, hkrati pa še vedno spodbuja svetovno digitalno in gospodarsko dinamiko. Prav tako bo podjetjem vseh velikosti pomagalo uskladiti svoje izdelke in rešitve s standardnimi obstoječimi inovacijami.

Skupna, minimalna tehnična podlaga bo omogočila vzpostavitev učinkovitega trga za IoT storitve, v Evropi in zunaj nje. To bo pripomoglo k izgradnji zaupanja s strani povpraševalcev, da so rešitve koristne za lokalno skupnost, ponudnikom in vlagateljem pa dokazalo, da so obsežne rešitve uporabne. (SynchroniCity, 2018)

Da bi olajšali postopek prijave, je Synchronicity zagotovil brezplačne webinarje za vse, ki jih projekt zanima. Webinarji so namenjeni predstavitvi projekta in korakov za prijavo, prav tako pa namenijo čas tudi za vprašanja in odgovorre (Q&A) na koncu vsakega webinarja. Do zdaj je bil na voljo en webinar, ki je zajemal naslednje teme: predstavitev SynchronyCity, opis odprtja prijave, okvir SynchronyCity zahtev in tehničnih zahtev projekta.

Webinar so vodili Martin Brynskov, ustanovitelj OASC, Gemma Guilera, Future Cities Catapult, Martino Maggio, Ingegneria Informaticas spa in Francesca Spagnoli iz European Network of Living Labs.

Webinarji bodo potekali vsak mesec do zaključka prijave, to je do septembra. Več si lahko preberete na uradnem spletnem mestu SynchroniCity.