Prihodnost je zdaj

2018-06-25

Mesta poganjajo naše svetovno gospodarstvo – 80 odstotkov svetovnega BDP se ustvari v mestih, približno 70 odstotkov svetovnega prebivalstva pa bo do leta 2050 živelo v mestih. Da bi lahko hitro napredovali v urbanih okoljih, tehnološke inovacije vzpodbujajo k ustvarjanju bolj zdravo, varnejše in bolj trajnostne sodobne skupnosti. (ZN, 2018)

Naš vedno bolj povezani svet naprav – IoT, predstavlja izjemne priložnosti za preoblikovanje mest, da svojim prebivalcem ponudijo nove storitve, optimizirajo učinkovitost obstoječih storitev in izboljšajo splošno trajnost.

IOT se obravnava kot pomembno orodje, ki bo v končni fazi izboljšalo učinkovitost sistemov avtomatizacije zgradb in spremenilo dinamiko upravljanja objektov. Možnosti, ki jih ponuja internet stvari, omogočanje rešitev in nove tehnologije so neskončne.

Toda družbe se še vedno borijo za pridobivanje socialne, okoljske in gospodarske vrednosti. (SynchroniCity 2018)

Pri sprejemanju novih tehnologij se kompleksne stavbe soočajo z ovirami, kot so pomanjkanje standardiziranih rešitev in interoperabilnosti med različnimi sistemi.

Platforma ETOS Solutions bo omogočila kompleksnim zgradbam poenostaviti ustvarjanje novih storitev z uporabo IoT tehnologij in podatkov.

ETOS Control, ETOS Manager, ETOS Operator in ERP Connect so ključni deli naše SB Platforme, ki omogoča lažje upravljanje kompleksnih zgradb in povezuje IoT naprave, zunanje storitve in končne uporabnike.

Platforma SB zagotavlja funkcionalnost grajenega okolja in združuje ljudi, kraje, procese in tehnologijo – poleg tega je korak naprej k temu, da bodo kompleksne zgradbe pametnejše glede operativne učinkovitosti, izboljšana bo varnost najemnika, povečano udobje in zmanjšani stroški vzdrževanja.

To dosegamo z vključitvijo že obstoječih rešitev in IOT v en celovit vmesnik. To ustvarja ekosistem med stavbami, IOT, ponudniki storitev, upravljanjem objektov in uporabniki. Malcolm X je dejal, da prihodnost pripada tistim, ki se danes pripravljajo nanjo. V ETOS Solutions smo vedno pripravljeni.