Metalka

Podjetje Metalka stanovanjske storitve d.o.o., katere glavna dejavnost je oblikovanje celovitih rešitev na področju upravljanja stavb se je pripojilo k uveljavljenemu podjetju Habit d.o.o., ki je ena izmed največjih družb na domačem trgu za upravljanje z nepremičninami. Ob tej priložnosti smo vzpostavili spletno stran, ki služi informiranju uporabnikov o pripojitvi. Ustvarili smo mesto, na katerem so zbrane vse relevantne kontaktne informacije za kakršnakoli vprašanja s strani najemnikov oz. potencialnih kupcev bivanjskih prostorov ali drugih poslovnih partnerjev.

Dograditev funkcionalnosti

  • Implementirali smo zemljevid z lokacijami Habitovih poslovalnic.

  • Implementirali smo modul za oddajo povpraševanja.

Dograditev funkcionalnosti
Rezultat projekta

Rezultat projekta

Pregledno postavljena spletna stran z vsemi potrebnimi informacijami za uporabnike. Upravljanje spletne strani je enostavno s čimer smo želili približati uporabniško izkušnjo željam in potrebam naročnika. Vstopni banner na spletni strani se lahko zamenja in nadgradi tudi z interaktivnimi vsebinami kot je npr. predstavitveni film rešitev podjetja ali poziv za sodelovanje v anketi zadovoljstva upravniških storitev, ipd.